January 15, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

5 Sahabat Nabi Terbanyak Meriwayatkan Hadits

5 min read

Generasi pada masa Nabi (Sahabat)

Para sahabat Nabi yang digelari dengan Al-Muktsirunfi al-Hadits atau
bendaharawan hadits, ialah para sahabat yang tergolong banyak
meriwayatkan hadits, yaitu lebih dari 1000 hadits yang diriwayatkan.

5 Sahabat Nabi Terbanyak Meriwayatkan Hadits

  • Abu Harairah Radhiyallahu ‘anhu (wafat 57 H). Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan haditst Nabi Shallallahu alaihi wassalam , ia meriwayatkan haditst sebanyak 5.374 haditst. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 H, tahun terjadinya perang Khibar, Rasulullah sendirilah yang memberi julukan “Abu Hurairah”, ketika beliau sedang melihatnya membawa seekor kucing kecil. Julukan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam itu semata karena kecintaan beliau kepadanya.
  • Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhu (wafat 72 H) Periwayatan paling banyak berikutnya sesudah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. *Ia meriwayatkan 2.630 hadits. Abdullah adalah putra khalifah ke dua Umar bin al-Khaththab saudarah kandung Sayiyidah Hafshah Ummul Mukminin. Ia salah seorang diantara orang-orang yang bernama Abdullah (Al-Abadillah al-Arba’ah) yang terkenal sebagai pemberi fatwa. Tiga orang lain ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-Ash dan Abdullah bin az-Zubair. Ibnu Umar dilahirkan tidak lama setelah Nabi diutus Umurnya 10 tahun ketika ikut masuk bersama ayahnya. Kemudian mendahului ayahnya ia hijrah ke Madinah. Pada saat perang Uhud ia masih terlalu kecil untuk ikut perang. Dan tidak mengizinkannya. Tetapi setelah selesai perang Uhud ia banyak mengikuti peperangan, seperti perang Qadisiyah, Yarmuk, Penaklukan Afrika, Mesir dan Persia, serta penyerbuan basrah dan Madain.
  • Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu (wafat 93 H) Anas bin Malik urutan ke tiga dari sahabat yang banyak meriwayatkan haditst, Ia meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits. Anas adalah (Khadam) pelayan Rasulullah yang terpercaya, ketika ia berusia 10 tahun, ibunya Ummu sulaiman membawanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam untuk berkhidmat. Ayahnya bernama Malik bin an-Nadlr. Rasulullah sering bergurau dengan Anas bin Malik, dan Rasulullah sendiri tidaklah bersikap seperti seorang majikan kepada hambanya.
  • Aisyah binti Abu Bakar Radhiyallahu ‘anha (wafat 57 H). Aisyah adalah istri Nabi Shallalahu ‘alaihi Wassalam putri Abu Bakar ash-Shiddiq teman dan orang yang paling dikasihi Nabi, Aisyah masuk Islam ketika masih kecil sesudah 18 orang yang lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam memperistrinya pada tahun 2 H. Aisyah meriwayatkan 2.210 hadits, diantara keistimewaannya beliau sendiri kadang kadang mengeluarkan beberapa masalah dari sumbernya, berijtihad secara khusus, lalu mencocokannya dengan pendapat pada sahabat yang alim.Berkenaan dengan keahlian Aisyah, Az-Zarkasyi mengarang sebuah kitab khusus berjudul /Al-Ijabah li Iradi mastadrakathu Aisyah ‘ala ash Shahabah/.Hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam menyatakan bahwa beliau bersabda “ Ambillah separuh agama kalian dari istriku yang putih ini “, Sesungguhnya haditst ini tidak bersanad. Ibnu Hajar. Al-Mizzi, Adz Dzahabi dan Ibnu Katsir menandaskan bahwa haditst itu dusta dan dibuat buat.
  • Abdullah bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhu (wafat 68 H*) Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan haditst sesudah Sayyidah Aisyah*, ia meriwayatkan 1.660 hadits.* Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl Lababah binti harits saudari ummul mukminin Maimunah.
  • Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu (wafat 74 H) Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 haditst, Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Hamran Al-Anshari as-Salami.  Ia bersama ayahnya dan seorang pamannya mengikuti Bai’at al-‘Aqabah kedua di antara 70 sahabat anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Islam, Jabir juga mendapat kesempatan ikut dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kecuali perang Badar dan Perang Uhud, karena dilarang oleh ayahku. Setelah Ayahku terbunuh, aku selalu ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam.[
  • Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘anhu (wafat 74 H) Abu Sa’id Al-Khudri adalah orang ke tujuh yang banyak meriwayatkan haditst dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. *Telah meriwayatkan 1.170 hadits*.Orang orang pernah memintanya agar mengizinkan mereka menulis hadits hadits yang mereka dengar darinya. Ia menjawab “ Jangan sekali kali kalian menulisnya dan jangan kalian menjadikan sebagai bacaan, tetapi hapalkan sebagaimana aku menghapalnya”.[
BACA:   Hadits Pilihan Bulan Ramadhan Shahih Bukhari: Bab Puasa - Sahur
loading...

Материалы по теме:

Doa Qunut, Makna, Keutamaan dan Kontroversinya
Doa Qunut, Arti, Keutamaan dan Kontroversinya Doa qunut witir yang terkenal adalah yang Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam ajarkan kepada al Hasan bin Ali Radhiyallaahu ‘anhuma. Tidak ...
8 Permasalahan Dalam Puasa Yang Sering Terjadi
  1. Suami-Istri Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadhan dengan sengaja, tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal, berdosa, wajib menahan diri ...
Doa Pilihan Quran dan Tafsirnya : Saat Sudah Berumur 40 Tahun
Doa Saat Sudah Berumur 40 Tahun Qs.Al-'Ahqaf: 15 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي ...
Neraka, Pintu Neraka dan Tingkatan Neraka
  Neraka adalah tempat penyiksaan dan kesengsaraan di alam akhirat yang diyakini oleh penganut agama samawi dan aliran kepercayaan. Istilah "Neraka" berasal dari bahasa Sanskerta ...
Inilah Kisah Kehebatan Doa Sapu Jagad
Doa Sapu Jagad
BACA:   Hadits Shahih Pilihan Tentang Bid'ah dan Kesesatan
Rabbana atinafiddun-ya hasanah, wafil akhirati hasanah, wa qina 'adzaban-nar.  "Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.