January 20, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

Sejarah Islam di Dunia

6 min read

 

Sejarah Perkembangan Islam di Dunia

Secara umum Sejarah Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad telah berkembang secara luas di seluruh dunia.Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, danKesultanan Utsmaniyah boleh dikatakan penyambung kekuatan Islam setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin.

Khulafaur Rasyidin

 • 632 M – WafatnyaNabi Muhammad danAbu Bakar diangkat menjadi khalifah.Usamah bin Zaidmemimpin ekspedisi ke Syria. Perang terhadap orang yang murtad yaitu Bani Tamim dan Musailamah al-Kadzab.
 • 633 M – Pengumpulan Al Quran dimulai.
 • 634 M – Wafatnya Abu Bakar. Umar bin Khatab diangkat menjadi khalifah. PenaklukanDamaskus.
 • 636 M – Peperangan di Ajnadin atas tentara Romawi sehingga Syria, Mesopotamia, dan Palestina dapat ditaklukkan. Peperangan dan penaklukan Kadisia atas tentara Persia.
 • 638 M – PenaklukanBaitulmuqaddis oleh tentara Islam. Peperangan dan penkalukan Jalula atas Persia.
 • 639 M – Penaklukan Madain, kerajaan Persia.
 • 640 M – Kerajaan Islam Madinah mulai membuat mata uang Islam. Tentara Islam megepung kota Alfarma, Mesir dan menaklukkannya.
 • 641 M – Penaklukan Mesir
 • 642 M – Penaklukan Nahawand, kerajaan Persia dan Penaklukan Persia secara keseluruhan.
 • 644 M – Umar bin Khatab mati syahid akibat dibunuh.Utsman bin Affanmenjadi khalifah.
 • 645 M – Cyprus ditaklukkan.
 • 646 M – Penyerangan Byzantium di kota Iskandariyah Mesir.
 • 647 M – Angkatan Tentara Laut Islam didirikan & diketuai oleh Muawiyah Abu Sufyan. Perang di laut melawan angkatan laut Byzantium.
 • 648 M – Pemberontakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan.
 • 656 M – Utsman mati akibat dibunuh. Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. TerjadinyaPerang Jamal.
 • 657 M – Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Perang Shifin meletus.
 • 659 M – Ali bin Abi Thalib menyerang kembali Hijaz dan Yaman dari Muawiyah. Muawiyah menyatakan dirinya sebagai khalifah Damaskus.
 • 661 M – Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Hasan (Cucu Nabi Muhammad) kemudian diangkat sebagai Khalifah ke-5 Umat Islam menggantikan Ali bin Abi Thalib.
 • 661 M – Setelah sekitar 6 bulan Khalifah Hasan memerintah, 2 kelompok besar pasukan Islam yaitu Pasukan Khalifah Hasan di Kufah dan pasukan Muawiyah di Damsyik telah siap untuk memulai suatu pertempuran besar. Ketika pertempuran akan pecah, Muawiyah kemudian menawarkan rancangan perdamaian kepada Khalifah Hasan yang kemudian dengan pertimbangan persatuan Umat Islam, rancangan perdamaian Muawiyah ini diterima secara bersyarat oleh Khalifah Hasan dan kekhalifahan diserahkan oleh Khalifah Hasan kepada Muawiyah. Tahun itu kemudian dikenal dengan nama Tahun Perdamaian/Persatuan Umat (Aam Jamaah) dalam sejarah Umat Islam. Sejak saat itu Muawiyah menjadi Khalifah Umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem Kerajaan Islam yang pertama yaitu pergantian pemimpin (Raja Islam) yang dilakukan secara turun temurun (Daulah Umayyah) dari Daulah Umayyah ini kemudian berlanjut kepada Kerajaan-Kerajaan Islam selanjutnya seperti Daulah Abbasiyah, Fatimiyyah, Usmaniyah dan lain-lain.
BACA:   Bersalaman Selesai Shalat.

Kekhalifahan Bani Ummaiyyah

 • 661 M – Muawiyahmenjadi khalifah dan mendirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah.
 • 669 M – Persiapan perang melawan Konstantinopel
 • 670 M – PenaklukanKabul.
 • 677 M – Penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal.
 • 679 M – Penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal pada tahun
 • 680.680 M – Kematian Muawiyah. Yazid Imenaiki tahta. Peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala.
 • 685 M – KhalifahAbdul Malik menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan.
 • 700 M – Tentara Islam melawan kaum Barbar di Afrika Utara.
 • 711 M – Penaklukan Spanyol, Sind, danTransoxiana.
 • 712 M – Tentara Bani Ummayyah ke Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
 • 713 M – Penaklukan Multan.
 • 716 M – Serangan kepada Konstantinopel.
 • 717 M – Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan.
 • 725 M – Tentara Islam melawan Nimesdi Perancis.
 • 749 M – Kekalahan tentera Ummayyah di Kufah, Iraq ditangan tentara Abbasiyyah.
 • 750 M – Damaskus ditaklukkan oleh tentera Abbasiyyah. Runtuhnya Kerajaan Bani Ummaiyyah.

Kekhalifahan Bani Abbasiyyah

 • 752 M – Berdirinya Kerajaan Bani Abbasiyyah.
 • 755 M – PemberontakanAbdullah bin Ali. Pembunuhan Abu Muslim.
 • 756 M – Abd ar-Rahman I mendirikan Kerajaan BaniUmmaiyyah di Spanyol.
 • 763 M – Pendirian kota Baghdad. Kekalahan tentara Abbasiyyah diSpanyol.
 • 786 M – Harun ar-Rasyid menjadi Khalifah.
 • 792 M – Penyerangan selatan Perancis.
 • 800 M – Aljabardiciptakan oleh Al-Khawarizmi.
 • 805 M – Perlawanan atas Byzantium. Penyerangan Pulau Rhodes dan Cyprus.
 • 809 M – Kematian Harun ar-Rasyid. Al-Amin diangkat menjadi khalifah.
 • 814 M – Perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma’mun. Al-Amin terbunuh dan Al-Ma’mun menjadi khalifah.
 • 1000 M – Masjid Besar Cordoba siap dibangun.
 • 1005 M – Multandan Ghur ditaklukkan.
 • 1055 M – Baghdad diserang oleh tentaraTurki Seljuk. Pemerintahan Abbasiyyah-Seljuk dimulai, yang berdiri sampai tahun
 • 1258 ketika tentara Mongol memusnahkan Baghdad.
 • 1085 M – Tentara Kristen menyerangToledo (di Spanyol).
 • 1091 M – Bangsa Norman menyerang Sicilia, pemerintahan Islam di sana berakhir.
 • 1095 M – Perang Salib pertama dimulai.
 • 1099 M – Tentara Salib menaklukkan Baitul Maqdis. Mereka membunuh semua penduduknya
 • 1144 M – Nuruddin Zengi menaklukkan Edessa dari tenteraKristian. Perang Salib kedua berlaku.
 • 1187 M -Salahuddin Al-Ayubbi menaklukkan Baitul muqaddis dari tentera Salib. Perang Salib ketiga berlaku.
 • 1194 M – Pasukan Muslim menaklukkan Delhi, India.1236 M – Pasukan Kristen menaklukkan Cordoba (di Spanyol).
 • 1258 M – Pasukan Mongol menyerang dan memusnahkan Baghdad. Ribuan penduduk terbunuh. Runtuhnya Baghdad. Tamatnya pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah-Seljuk.
 • 1260 M – Kebangkitan Islam. Kerajaan Bani Mamluk di Mesir (merupakan pertahanan Islam yang ketiga terakhir setelah Makkah & Madinah) pimpinan Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutuzmengalahkan pasukan Mongol di dalam pertempuran di Ain Jalut.

Kekhalifahan Turki Utsmani

 • 1243 M – Bangsa Turki yang hidup secara nomad menetap secara tetap di Asia Kecil.
 • 1299 M – Sebuah wilayah pemerintahan kecil Turki di bawah Turki Seljuk didirikan di barat Anatolia.
 • 1301 M – Osman Imenyatakan dirinya sebagai sultan. Berdirinya Kerajaan Turki Usmani.
 • 1345 M – Turki Seljuk menyeberangi Selat Bosporus.
 • 1389 M – Tentara Utsmani menewaskan tentara Serb diKosovo.
 • 1401 M – Sultan Muhammad Imengirim satu regu utusan dakwah ke pulau Jawa yang dikenal dengan Wali Songo, Surat Perintah Khalifah tersebut saat ini masih tersimpan di Museum Leiden Belanda
 • 1402 M – Timurlane, Raja Tartar (Mongol) menumpaskan tentera Uthmaniyyah di Ankara.
 • 1451 M – Sultan Muhammad al-Fatihmenjadi pemerintah.
 • 1453 M -Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Islam pimpinan Sultan Muhammad al-Fatih. Berakhirnya Kerajaan Byzantium.
 • 1475 M – setelah 75 tahun dan melalui pengiriman bertahap regu dakwah Wali Songo ke pulau Jawa hingga 5 angkatan, termasuk Raden Fattah, akhirnya Kekhalifahan Turki Utsmani berhasil membidani berdirinya Kesultanan Demak Bintoro sebagai Kerajaan Islam pertama di pulau jawa dan sebagai perpanjangan amanah khalifah untuk dakwah di pulau Jawa. Seluruh Surat Keputusan dan Surat Perintah Sultan masih tersimpan di Museum Leiden Belanda
 • 1520 M – Sultan Sulaiman al Qanunidilantik menjadi sultan.
 • 1526 M – Perang Mohacs
 • 1529 M – Serangan dan kepungan ke atasVienna.
 • 1571 M – Perang Lepanto terjadi.
 • 1641 M – Pemerintahan Sultan Muhammad IV
 • 1683 M – Serangan dan kepungan ke atas Vienna untuk yang kedua kalinya.
 • 1687 M – Sultan Muhammad IV meninggal dunia.
 • 1703 M – Pembaharuan kebudayaan di bawah Sultan Ahmed III.
 • 1774 M – Perjanjian Kucuk Kaynarca.
 • 1792 M – Perjanjian Jassy.
 • 1793 M – Sultan Selim III mengumumkan “Pentadbiran Baru”.
 • 1798 M – Napoleonmencoba untuk menaklukkan Mesir.
 • 1804 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsaSerbia pertama.
 • 1815 M – Pemberontakan dan kebangkitan bangsa Serbia kedua.
 • 1822 M – Bermulanya perang kemerdekaan Greece.
 • 1826 M – Pembunuhan massal tentara elit Janissari. Kekalahan tentera laut Uthmaniyyah di Navarino.
 • 1829 M – Perjanjian Adrianople.
 • 1830 M – Berakhirnya perang kemerdekaan Greece.
 • 1841 M – Konvensyen Selat.
 • 1853 M – Dimulainya Perang Crimea.
 • 1856 M – Berakhirnya Perang Crimea.
 • 1878 M – Kongres Berlin. Serbia dan Montenegro diberi kemerdekaan. Bulgaria diberi kuasa autonomi.
 • 1912 M – Perang Balkan pertama.
 • 1913 M – Perang Balkan kedua.
 • 1914 M – Kerajaan Turki Utsmani memasuki Perang Dunia I sebagai sekutu kuasa tengah.
 • 1919 M – Mustafa Kemal Atatürk mendarat di Samsun.
 • 1923 M – Sistem kesultanan dihapuskan. Turki menyatakan sebagai sebuah Republik.
 • 1924 M – Khalifah dihapus. Berakhirnya pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani.
BACA:   Masa KLASIK Sejarah Islam
loading...

Материалы по теме:

Keutamaan dan Dahsyatnya Ayat Terakhir Al Baqarah
اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِا للّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَا لُوْا سَمِعْنَا وَاَ طَعْنَا ...
Benarkah Ini Tanda Kebangkitan Komunis Gaya Baru atau Neo Komunis ?
Benarkah Ini Tanda Kebangkitan Komunis Gaya Baru atau Neo Komunis ? Tuntutan Pencabutan TAP MPRS NO XXV Th 1966 ttg Pembubaran dan Pelarangan PKI. Anggota ...
Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutus-Nya rasul-rasul itu.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Segala puji bagi Allah yang mengutus rasul-rasul-Nya dengan membawa berita ...
Inilah Dahsyatnya Kekuatan Doa Seorang Ibu Untuk Anaknya
Dahsyatnya Kekuatan Doa Seorang Ibu Untuk Anaknya Suatu ketika ada yang bertanya kepada seorang ibu yang sudah ditinggal suaminya tetapi berhasil membesarkan 5 anaknya, mendidik ...
Tafsir Al Ahqaf 15: Berbuat Baik Untuk Orangtua
Al-Ahqaf, ayat 15-16 {وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.