September 24, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

INDEKS QURAN : AHKLAK, ADAB DAN AYAT DALAM QURAN

6 min read

INDEKS QURAN

1 AKHLAQ DAN ADAB


AKHLAK


AKHLAK MULIA


 • 1 Ihsan : Al-Baqarah 83,  Al-Baqarah 112,  Al-Baqarah 177,  Al-Baqarah 195,  Al-Baqarah 229,  Ali ‘Imran 134, Ali ‘Imran 148, Ali ‘Imran 172, An-Nisa’ 125,  An-Nisa’ 128,  Al-Ma’idah 85, Al-Ma’idah 93,  Al-A’raf 56, Al-A’raf 161, At-Taubah 91 At-Taubah 100, At-Taubah 120, Yunus 26,  Hud 115,  Yusuf 22,  Yusuf 78,  Yusuf 90,  An-Nahl 30,  An-Nahl 90, An-Nahl 128,  Al-Isra’ 7.  Al-Hajj 37,  Al-Qasas 14,  Al-Qasas 77, Al-‘Ankabut 69,  Luqman 3,  Luqman 22,  As-Saffat 80,  As-Saffat 105, As-Saffat 110, As-Saffat 121,  As-Saffat 131, Az-Zumar 10,  Az-Zumar 34,  Al-Ahqaf 12,  Az-Zariyat 16, An-Najm 31,  Ar-Rahman 60,  Al-Mursalat 44
 • 2 Menyampaikan amanat   1 Al-Baqarah 283, Ali ‘Imran 75,  An-Nisa’ 2, An-Nisa’ 58, Al-Anfal 27,  Al-Mu’minun 8, Al-Ma’arij 32
 • 3 Etika terhadap Allah : Al-Baqarah 32, Al-A’raf 143,  Hud 45
  4 Hud 47,  Al-Kahf 24, Ta Ha 12,  Ta Ha 84,  Asy-Syu’ara’ 51,  An-Naml 19
 • 4 Etika terhadap Nabi 
  • Memanggil Nabi dengan namanya (An-Nur 63,  Al-Hujurat 4,  Al-Hujurat 5 )
  • Meninggikan suara melebihi suara Nabi (Al-Hujurat 1, Al-Hujurat 2,  Al-Hujurat 3  )
  • Etika berbicara dengan Nabi   (Al-Baqarah 104,  Al-Hujurat 3,  Al-Hujurat 4,  Al-Hujurat 5  )
  • Memohon diri kepada Nabi saat meninggalkan majlisnya (An-Nur 62 )
  • Pembicaraan khusus dengan Nabi  (Al-Mujadilah 12, Al-Mujadilah 13 )
 • 5 Istiqamah (teguh pendirian)
 • 6 Mendamaikan perselisihan antar manusia
 • 7 Inabah (taubat)
 • 8 Infaq
 • 9 Mendahulukan kepentingan orang lain
 • 10 Menyempurnakan takaran dan timbangan
 • 11 Berbuat baik
 • 12 Rendah diri dan khusyuk
 • 13 Tolong menolong
 • 14 Berserah diri
 • 15 Takwa
 • 16 Tawadhu (rendah diri)
 • 17 Taubat
 • 18 Tawakkal
 • 19 Berpendirian
 • 20 Cinta karena Allah
 • 21 Menjaga rahasia
 • 22 Hikmah
 • 23 Sabar
 • 24 Malu
 • 25 Takut kepada Allah
 • 26 Berharap (raja’)
 • 27 Kasih sayang (rahmat)
 • 28 Ridha
 • 29 Lemah lembut
 • 30 Zuhud
 • 31 Ketenangan
 • 32 Lapang dada
 • 33 Mengadu kepada Allah
 • 34 Bersyukur
 • 35 Sabar
 • 36 Jujur
 • 37 Mematuhi pemimpin
 • 38 Adil
 • 39 Menjaga kehormatan diri
 • 40 Memaafkan orang yang bersalah
 • 41 Kepuasan
 • 42 Memuliakan, menerima dan menyaji tamu
 • 43 Bersandar kepada Allah
 • 44 Pujian
 • 45 Siaga
 • 46 Waspada
 • 47 Cinta
 • 48 Nasihat
 • 49 Keyakinan

AKHLAK-AKHLAK BURUK


 • 1 Menuruti hawa nafsu
 • 2 Mengikuti prasangka
 • 3 Berbaur dengan orang-orang bodoh
 • 4 Orang yang paling jelek di sisi Allah
 • 5 Beretika buruk terhadap Allah
 • 6 Sombong dan berbangga-bangga
 • 7 Takabbur
 • 8 Menipu
 • 9 Berlebih-lebihan
 • 10 Menyebarkan Kejelekan
 • 11 Permusuhan
 • 12 Makan riba
 • 13 Istinkaf (sombong)
 • 14 Membuat kerusakan
 • 15 Kikir dan bakhil
 • 16 Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain
 • 17 Bathr (Tidak menerima kebenaran,tidak mensyukuri nikmat)
 • 18 Benci
 • 19 Zalim dan melampaui batas
 • 20 Buhtan (bohong, pura-pura)
 • 21 Tabzir (foya-foya)
 • 22 Memata-matai
 • 23 Berangan-angan
 • 24 Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek
 • 25 Pasrah (tanpa usaha)
 • 26 Pengecut
 • 27 Dengki
 • 28 Kotoran atau kejahatan
 • 29 Berkhianat
 • 30 Bermuka dua
 • 31 Riya
 • 32 Mencaci
 • 33 Mengejek, mengolok-olok
 • 34 Buruk sangka
 • 35 Ragu-ragu
 • 36 Menghalang-halangi kebenaran
 • 37 Kezaliman
 • 38 Ghadar (khianat)
 • 39 Curang
 • 40 Marah
 • 41 Mengumpat, membicarakan orang lain
 • 42 Membunuh
 • 43 Menuduh berbuat zina
 • 44 Dusta
 • 45 Kufur nikmat
 • 46 Pembicaraan yang tidak berarti
 • 47 Homosexual
 • 48 Makar (khianat)
 • 49 Bisik-bisik yang tercela
 • 50 Melanggar janji
 • 51 Mengadu domba
 • 52 Hamz dan lamz (berbisik, mencibir sambil menghina)
BACA:   INDEKS QURAN : BANGSA – BANGSA TERDAHULU DAN AYAT DALAM QURAN

Etika dan hak-hak umum

ETIKA DAN HAK-HAK UMUM


ETIKA BERBICARA


 • 1 Berbicaralah yang baik atau diam
 • 2 Keutamaan perkataan baik
 • 3 Perkataan baik dan perkataan buruk
 • 4 Berkata benar
 • 5 Sebaik-baik perkataan
 • 6 Larangan berbuat keji
 • 7 Merendahkan suara saat berbicara
 • 8 Menundukkan kepala bagi wanita saat berbicara
 • 9 Gubahan syair

ETIKA BERKUMPUL


 • 1 Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek
 • 2 Memilih kawan berkumpul
 • 3 Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul
 • 4 Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan
 • 5 Etika keluar dari tempat perkumpulan

ETIKA BERJALAN


 • 1 Angkuh ketika berjalan
 • 2 Rendah diri ketika berjalan

MEMBERI SALAM


 • 1 Cara memberi salam
 • 2 Menjawab salam

MEMBERI SALAM


 • 1 Cara memberi salam
 • 2 Menjawab salam
 • 4 Memberi salam
 • 5 Meminta izin
 • 6 Hak tamu
 • 7 Hak jalanan
 • 8 Hak tetangga
 • 9 Memperlakukan binatang
 • 10 Hubungan dengan hamba sahaya

MEMINTA IZIN


 • 1 Etika meminta izin
 • 2 Lafaz dan cara meminta izin
 • 3 Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang)
 • 4 Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum
 • 5 Meminta izin ketika akan keluar

HAK TAMU


 • 1 Menghormati dan melayani tamu
 • 2 Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu

HAK JALANAN


 • 1 Menundukkan pandangan

HAK TETANGGA


 • 1 Menghormati tetangga
 • 2 Hak-hak tetangga terdekat

MEMPERLAKUKAN BINATANG


 • 1 Perumpamaan dengan binatang
 • 2 Kalung binatang

MEMPERLAKUKAN BINATANG


 • 1 Perumpamaan dengan binatang
 • 2 Kalung binatang

HUBUNGAN DENGAN HAMBA SAHAYA


 • 1 Makan dan minum hamba sahaya
 • 2 Pakaian hamba sahaya
 • 3 Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya
 • 4 Memperlakukan hamba dengan baik

Al-Qur’an atau Qur’an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad.Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah (bab) dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat.

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur’an difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur’an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian,dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata “Quran” disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an itu sendiri.

BACA:   Doa Rasulullah Setelah Shalat Fardlu, Inilah Tuntunannya

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur’an ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior.

Al-Qur’an menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Qur’an adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Qur’an digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syari’ah. Saat melaksanakan Salat, Al-Qur’an dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Qur’an sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia

BACA:   INDEKS AL QURAN ONLINE : Muhjizat Al Quran dan FENOMENA GEOGRAFIS DALAM AL QUR’AN KHUSUSNYA AWAN-AWAN YANG MENGGUMPAL

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur’an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur’an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca Al-Qur’an mereka setelah melaksanakan shalat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.

 

INDEKS QURAN

TOPIK DAN AYAT QURAN ATAU INDEKS QURAN

Klik di bawah Ini

§  AL QUR’AN §  MAKANAN DAN MINUMAN
§  IMAN §  PAKAIAN DAN PERHIASAN
§  IBADAH §  SEJARAH
§  NABI MUHAMMAD SAW  §  BANGSA – BANGSA TERDAHULU
§  ILMU §  NABI NABI
§  PEMERINTAHAN, PERADILAN DAN HAKIM §  PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
§  HUKUM PIDANA, JINAYAH §  PERBANDINGAN AGAMA
§  HUKUM PRIBADI, WARISAN DLL §  ANAK ANAK
§  SOSIAL, EOKONOMI (MU’AMALAT) §  AKHLAQ DAN ADAB
§  JIHAD §  MAKANAN DAN MINUMAN
BACA:   Doa Pilihan Dalam Quran: Doa Kesabaran dan Minta Pertolongan

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.