April 16, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

INDEKS QURAN : SOSIAL EKONOMI (MUAMALAT) DAN AYAT DALAM QURAN

4 min read

INDEKS QURAN : 9. SOSIAL EKONOMI (MUAMALAT)


 • 1 Tukar menukar
 • 2 Sumbangan
 • 3 Pembebasan
 • 4 Pembatasan
 • 5 Pengukuhan
 • 6 Gadai, boreh
 • 7 Kafalah (menanggung)
 • 8 Ganti-rugi

TUKAR MENUKAR


 • 1 Jual beli
 • 2 Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
 • 3 Perintah mencari nafkah
 • 4 Perdagangan di darat
 • 5 Perdagangan di laut
 • 6 Etika jual beli
 • 7 Syarat-syarat jual beli
 • 8 Riba
 • 9 Sewa-menyewa
 • 10 Hutang, pinjaman

SUMBANGAN


 1. Wasiat
  • 1. Wasiat untuk memelihara anak yatim Al-Baqarah 220,  An-Nisa’ 3, An-Nisa’ 6,  An-Nisa’ 127
  • 2 Yang diberi wasiat makan harta anak yatim  1 An-Nisa’ 6, 2 An-Nisa’ 10, 3 An-Nisa’ 127,  4 Al-An’am 152,  5 Al-Isra’ 34
 2. Sedekah
  1. Perintah bersedekah 1 Al-Baqarah 195 2 Al-Baqarah 254,  3 Al-Baqarah 261, 4 Al-Baqarah 267, 5 An-Nisa’ 39, 6 Al-Anfal 3, 7 At-Taubah 104, 8 Yusuf 88, 9 Ar-Ra’d 22, 10 An-Nahl 75, 11 An-Nahl 90, 12 Fatir 29, 13 Al-Hadid 7, 14 Al-Hadid 10, 15 Al-Munafiqun 10, 16 Ad-Duha 10
  2. Keutamaan sedekah
   1. Pahala Sedekah : 1 Al-Baqarah 245, 2 Al-Baqarah 261, 3 Al-Baqarah 262, 4 Al-Baqarah 268, 5 Al-Baqarah 274, 6 Ar-Ra’d 22
   2. Menyuburkan Harta dengan sedekah  1 Al-Baqarah 268, 2 Al-Baqarah 276, 3 At-Taubah 103, 4 Saba’ 39
   3. Sedekah Berjuang Di Jalan Allah  1 Al-Baqarah 195, 2 Al-Baqarah 261, 3 Al-Baqarah 262, 4 Al-Anfal 60, 5 At-Taubah 20 6 As-Saff 11
  3. Minta sedekah
   1. Memaksa dalam minta sedekah Al-Baqarah 273
   2. Menahan diri dari minta sedekah   Al-Baqarah 273
   3. Memberi kepada peminta (ramah terhadap yang minta  Al-Baqarah 263,  Al-Isra’ 28), Bersedekah dengan Cara Jahat dan kasar Al-Baqarah 263, Al-Baqarah 264)
  4. Syarat-syarat sedekah
   1. Niat Dalam Sedekah  1 Al-Baqarah 261, 2 Al-Baqarah 262, 3 Al-Baqarah 264, 4 Al-Baqarah 265, 5 Al-Baqarah 272, 6 An-Nisa’ 114, 7 At-Taubah 98, 8 At-Taubah 99, 9 Al-Insan 9, 10 Al-Lail 20
   2. Harta yang Baik Dalam sedekah Al-Baqarah 267
  5. Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
   1. Sedekah kepada kerabat  1 Al-Baqarah 215. 2 An-Nisa’ 8. 3 An-Nahl 90, 4 Al-Isra’ 26
   2. Sedekah kepada orang susah  Al-Baqarah 280
  6. Menyembunyikan sedekah 
BACA:   Asbabun Nuzul Quran Surah An Nashr

PEMBEBASAN


 • 1 Mewasiatkan, wasiat

Al-Qur’an atau Qur’an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad.Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah (bab) dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat.

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur’an difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur’an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian,dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata “Quran” disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an itu sendiri.

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur’an ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior.

Al-Qur’an menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Qur’an adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Qur’an digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syari’ah. Saat melaksanakan Salat, Al-Qur’an dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Qur’an sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur’an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur’an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca Al-Qur’an mereka setelah melaksanakan shalat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.

BACA:   Apakah Tadabbur Al Quran Itu ? LANGKAH awal dan Langkah Praktis Taddabur Quran
loading...

Материалы по теме:

Al-Fajr ayat 1-3, Kehebatan Ibadah Sunah 10 Hari Dzulhijah
Al-Fajr ayat 1-3, Kehebatan Ibadah Sunah 10 Hari Dzulhijah وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ Demi fajar, dan malam yang ...
Shalat Tidak Thuma’ninah Tidah Syah! Inilah Standard Shalat Thuma’ninah
Shalat Tidak Thuma'ninah Tidah Syah! Inilah Standard Shalat Thuma’ninah والطم ينة: سكوف بعد ة، أو سكوف ب ت بِيث نفصل مثلاً رفعو عن ىو و.وأقل ...
Bersalaman Selesai Shalat.
  Bersalaman Selesai Shalat. Bersalaman itu dianjurkan pada hukum asalnya. Imam an-Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa beralaman itu sunnah, disepakati hukumnya, bersalaman ketika bertemu”. (Fath al-Bari, al-Hafizh ...
Doa Tuntunan Rasulullah: Bertahmid dan Bertasbih
  Doa Tuntunan Rasulullah: Bertahmid dan Bertasbih Doa Bertahmid Kepada Allah Ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azhimi sulthanika. "Ya Tuhanku, bagi-Mu segala ...
Hadits Pilihan Akhir Zaman: GOLONGAN ANTI HADITH
 
BACA:   10 Doa Rasulullah Paling Dahsyat
Hadits Pilihan Akhir Zaman: GOLONGAN ANTI HADITH Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, “Hampir tiba suatu masa di mana ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.