September 26, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

INDEKS QURAN : INSPIRASI NABI DAN KISAH PARA NABI SERTA AYAT DALAM QURAN

9 min read

NABI-NABI


 • 1 Pemilihan para nabi
 • 2 Allah menjadi saksi atas kebenaran para nabi
 • 3 Para nabi menjadi saksi atas kaumnya
 • 4 Kekhususan para nabi
 • 5 Mukjizat para nabi
 • 6 Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi
 • 7 Perjanjian Allah atas para nabi
 • 8 Cara turun wahyu
 • 9 Perbedaan syariat diantara para nabi
 • 10 Ulul-‘azmi
 • 11 Kisah-kisah para rasul

TUGAS PARA NABI


 1. Menyeru kepada jalan Allah
 2. Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan
 3. Bimbingan para nabi terhadap kaumnya

1. MENYERU KEPADA JALAN ALLAH


 • Seruan para nabi untuk mengesakan Allah 
 • 1 Al-Baqarah 83
 • 2 Al-Baqarah 91
 • 3 Al-Baqarah 131
 • 4 Al-Baqarah 132
 • 5 Al-Baqarah 133
 • 6 Al-Baqarah 135
 • 7 Al-Baqarah 136
 • 8 Al-Baqarah 137
 • 9 Al-Baqarah 213
 • 10 Ali ‘Imran 51
 • 11 Ali ‘Imran 52
 • 12 Ali ‘Imran 64
 • 13 Ali ‘Imran 67
 • 14 Ali ‘Imran 68
 • 15 Ali ‘Imran 79
 • 16 Ali ‘Imran 80
 • 17 Ali ‘Imran 85
 • 18 Ali ‘Imran 95
 • 19 Ali ‘Imran 193
 • 20 An-Nisa’ 125
 • 21 Al-Ma’idah 72
 • 22 Al-Ma’idah 117
 • 23 Al-An’am 14
 • 24 Al-An’am 56
 • 25 Al-An’am 74
 • 26 Al-An’am 79
 • 27 Al-An’am 161
 • 28 Al-A’raf 59
 • 29 Al-A’raf 65
 • 30 Al-A’raf 70
 • 31 Al-A’raf 73
 • 32 Al-A’raf 85
 • 33 Al-A’raf 138
 • 34 Al-A’raf 140
 • 35 At-Taubah 31
 • 36 Yunus 104
 • 37 Hud 2
 • 38 Hud 26
 • 39 Hud 50
 • 40 Hud 61
 • 41 Hud 84
 • 42 Yusuf 37
 • 43 Yusuf 38
 • 44 Yusuf 39
 • 45 Yusuf 40
 • 46 Yusuf 108
 • 47 Ar-Ra’d 36
 • 48 Ibrahim 35
 • 49 An-Nahl 2
 • 50 An-Nahl 36
 • 51 An-Nahl 120
 • 52 An-Nahl 123
 • 53 Al-Isra’ 2
 • 54 Maryam 35
 • 55 Maryam 36
 • 56 Ta Ha 14
 • 57 Ta Ha 50
 • 58 Ta Ha 90
 • 59 Ta Ha 98
 • 60 Al-Anbiya 24
 • 61 Al-Anbiya 25
 • 62 Al-Anbiya 52
 • 63 Al-Anbiya 56
 • 64 Al-Anbiya 66
 • 65 Al-Anbiya 67
 • 66 Al-Anbiya 92
 • 67 Al-Anbiya 108
 • 68 Al-Hajj 26
 • 69 Al-Hajj 67
 • 70 Al-Mu’minun 23
 • 71 Al-Mu’minun 32
 • 72 Al-Mu’minun 52
 • 73 Asy-Syu’ara’ 24
 • 74 Asy-Syu’ara’ 26
 • 75 Asy-Syu’ara’ 28
 • 76 Asy-Syu’ara’ 77
 • 77 Asy-Syu’ara’ 108
 • 78 Asy-Syu’ara’ 110
 • 79 Asy-Syu’ara’ 125
 • 80 Asy-Syu’ara’ 126
 • 81 Asy-Syu’ara’ 144
 • 82 Asy-Syu’ara’ 150
 • 83 Asy-Syu’ara’ 161
 • 84 Asy-Syu’ara’ 162
 • 85 Asy-Syu’ara’ 163
 • 86 Asy-Syu’ara’ 177
 • 87 Asy-Syu’ara’ 179
 • 88 Asy-Syu’ara’ 184
 • 89 An-Naml 25
 • 90 An-Naml 26
 • 91 An-Naml 31
 • 92 An-Naml 44
 • 93 An-Naml 45
 • 94 An-Naml 91
 • 95 Al-Qasas 87
 • 96 Al-Qasas 88
 • 97 Al-‘Ankabut 16
 • 98 Al-‘Ankabut 36
 • 99 Al-Ahzab 46
 • 100 As-Saffat 86
 • 101 As-Saffat 96
 • 102 As-Saffat 125
 • 103 As-Saffat 126
 • 104 Sad 5
 • 105 Sad 65
 • 106 Az-Zumar 11
 • 107 Az-Zumar 12
 • 108 Az-Zumar 14
 • 109 Az-Zumar 64
 • 110 Al-Mu’min 28
 • 111 Al-Mu’min 66
 • 112 Fussilat 14
 • 113 Asy-Syura 13
 • 114 Az-Zukhruf 27
 • 115 Az-Zukhruf 45
 • 116 Az-Zukhruf 64
 • 117 Al-Ahqaf 21
 • 118 Az-Zariyat 51
 • 119 Al-Hadid 8
 • 120 Al-Mumtahanah 4
 • 121 Nuh 3
 • 122 Al-Muddassir 5
 • 123 An-Nazi’at 19
 • 124 Al-Bayyinah 5
 • 125 Al-Kafirun 2
 • 2 Cara berdakwah kepada Allah
 • 3 Amar ma’ruf dan nahi munkar
 • 4 Cobaan pada saat berdakwah
 • 5 Pergulatan antara kebenaran dan kebatilan
 • 6 Tugas rasul hanya menyampaikan

1.1. SERUAN PARA NABI UNTUK MENGESAKAN ALLAH


 • 1 Al-Baqarah 83
 • 2 Al-Baqarah 91
 • 3 Al-Baqarah 131
 • 4 Al-Baqarah 132
 • 5 Al-Baqarah 133
 • 6 Al-Baqarah 135
 • 7 Al-Baqarah 136
 • 8 Al-Baqarah 137
 • 9 Al-Baqarah 213
 • 10 Ali ‘Imran 51
 • 11 Ali ‘Imran 52
 • 12 Ali ‘Imran 64
 • 13 Ali ‘Imran 67
 • 14 Ali ‘Imran 68
 • 15 Ali ‘Imran 79
 • 16 Ali ‘Imran 80
 • 17 Ali ‘Imran 85
 • 18 Ali ‘Imran 95
 • 19 Ali ‘Imran 193
 • 20 An-Nisa’ 125
 • 21 Al-Ma’idah 72
 • 22 Al-Ma’idah 117
 • 23 Al-An’am 14
 • 24 Al-An’am 56
 • 25 Al-An’am 74
 • 26 Al-An’am 79
 • 27 Al-An’am 161
 • 28 Al-A’raf 59
 • 29 Al-A’raf 65
 • 30 Al-A’raf 70
 • 31 Al-A’raf 73
 • 32 Al-A’raf 85
 • 33 Al-A’raf 138
 • 34 Al-A’raf 140
 • 35 At-Taubah 31
 • 36 Yunus 104
 • 37 Hud 2
 • 38 Hud 26
 • 39 Hud 50
 • 40 Hud 61
 • 41 Hud 84
 • 42 Yusuf 37
 • 43 Yusuf 38
 • 44 Yusuf 39
 • 45 Yusuf 40
 • 46 Yusuf 108
 • 47 Ar-Ra’d 36
 • 48 Ibrahim 35
 • 49 An-Nahl 2
 • 50 An-Nahl 36
 • 51 An-Nahl 120
 • 52 An-Nahl 123
 • 53 Al-Isra’ 2
 • 54 Maryam 35
 • 55 Maryam 36
 • 56 Ta Ha 14
 • 57 Ta Ha 50
 • 58 Ta Ha 90
 • 59 Ta Ha 98
 • 60 Al-Anbiya 24
 • 61 Al-Anbiya 25
 • 62 Al-Anbiya 52
 • 63 Al-Anbiya 56
 • 64 Al-Anbiya 66
 • 65 Al-Anbiya 67
 • 66 Al-Anbiya 92
 • 67 Al-Anbiya 108
 • 68 Al-Hajj 26
 • 69 Al-Hajj 67
 • 70 Al-Mu’minun 23
 • 71 Al-Mu’minun 32
 • 72 Al-Mu’minun 52
 • 73 Asy-Syu’ara’ 24
 • 74 Asy-Syu’ara’ 26
 • 75 Asy-Syu’ara’ 28
 • 76 Asy-Syu’ara’ 77
 • 77 Asy-Syu’ara’ 108
 • 78 Asy-Syu’ara’ 110
 • 79 Asy-Syu’ara’ 125
 • 80 Asy-Syu’ara’ 126
 • 81 Asy-Syu’ara’ 144
 • 82 Asy-Syu’ara’ 150
 • 83 Asy-Syu’ara’ 161
 • 84 Asy-Syu’ara’ 162
 • 85 Asy-Syu’ara’ 163
 • 86 Asy-Syu’ara’ 177
 • 87 Asy-Syu’ara’ 179
 • 88 Asy-Syu’ara’ 184
 • 89 An-Naml 25
 • 90 An-Naml 26
 • 91 An-Naml 31
 • 92 An-Naml 44
 • 93 An-Naml 45
 • 94 An-Naml 91
 • 95 Al-Qasas 87
 • 96 Al-Qasas 88
 • 97 Al-‘Ankabut 16
 • 98 Al-‘Ankabut 36
 • 99 Al-Ahzab 46
 • 100 As-Saffat 86
 • 101 As-Saffat 96
 • 102 As-Saffat 125
 • 103 As-Saffat 126
 • 104 Sad 5
 • 105 Sad 65
 • 106 Az-Zumar 11
 • 107 Az-Zumar 12
 • 108 Az-Zumar 14
 • 109 Az-Zumar 64
 • 110 Al-Mu’min 28
 • 111 Al-Mu’min 66
 • 112 Fussilat 14
 • 113 Asy-Syura 13
 • 114 Az-Zukhruf 27
 • 115 Az-Zukhruf 45
 • 116 Az-Zukhruf 64
 • 117 Al-Ahqaf 21
 • 118 Az-Zariyat 51
 • 119 Al-Hadid 8
 • 120 Al-Mumtahanah 4
 • 121 Nuh 3
 • 122 Al-Muddassir 5
 • 123 An-Nazi’at 19
 • 124 Al-Bayyinah 5
 • 125 Al-Kafirun 2

1.3. AMAR MA’RUF DAN NAHI MUNKAR


 • 1 Al-Baqarah 206
 • 2 Ali ‘Imran 21
 • 3 Ali ‘Imran 104
 • 4 Ali ‘Imran 110
 • 5 Ali ‘Imran 114
 • 6 An-Nisa’ 114
 • 7 Al-Ma’idah 63
 • 8 Al-Ma’idah 79
 • 9 Al-A’raf 80
 • 10 Al-A’raf 81
 • 11 Al-A’raf 85
 • 12 Al-A’raf 86
 • 13 Al-A’raf 157
 • 14 Al-A’raf 164
 • 15 Al-A’raf 165
 • 16 Al-A’raf 199
 • 17 At-Taubah 71
 • 18 At-Taubah 112
 • 19 Hud 116
 • 20 Al-Hijr 69
 • 21 Al-Hijr 71
 • 22 An-Nahl 90
 • 23 Al-Hajj 41
 • 24 Luqman 17

1.4. COBAAN PADA SAAT BERDAKWAH


 • 1 Al-Baqarah 87
 • 2 Al-Baqarah 91
 • 3 Al-Baqarah 212
 • 4 Al-Baqarah 214
 • 5 Al-Baqarah 217
 • 6 Ali ‘Imran 21
 • 7 Ali ‘Imran 54
 • 8 Ali ‘Imran 111
 • 9 Ali ‘Imran 120
 • 10 Ali ‘Imran 161
 • 11 Ali ‘Imran 166
 • 12 Ali ‘Imran 183
 • 13 Ali ‘Imran 184
 • 14 Ali ‘Imran 186
 • 15 Ali ‘Imran 195
 • 16 An-Nisa’ 75
 • 17 An-Nisa’ 100
 • 18 An-Nisa’ 157
 • 19 Al-Ma’idah 41
 • 20 Al-Ma’idah 49
 • 21 Al-Ma’idah 57
 • 22 Al-Ma’idah 70
 • 23 Al-Ma’idah 110
 • 24 Al-An’am 10
 • 25 Al-An’am 25
 • 26 Al-An’am 33
 • 27 Al-An’am 34
 • 28 Al-An’am 112
 • 29 Al-A’raf 60
 • 30 Al-A’raf 61
 • 31 Al-A’raf 66
 • 32 Al-A’raf 67
 • 33 Al-A’raf 77
 • 34 Al-A’raf 82
 • 35 Al-A’raf 88
 • 36 Al-A’raf 90
 • 37 Al-A’raf 109
 • 38 Al-A’raf 124
 • 39 Al-A’raf 127
 • 40 Al-A’raf 131
 • 41 Al-Anfal 30
 • 42 At-Taubah 40
 • 43 At-Taubah 61
 • 44 Yunus 65
 • 45 Yunus 76
 • 46 Yunus 83
 • 47 Hud 12
 • 48 Hud 27
 • 49 Hud 32
 • 50 Hud 53
 • 51 Hud 54
 • 52 Hud 55
 • 53 Hud 62
 • 54 Hud 78
 • 55 Hud 88
 • 56 Yusuf 32
 • 57 Yusuf 33
 • 58 Yusuf 35
 • 59 Yusuf 42
 • 60 Ibrahim 9
 • 61 Ibrahim 13
 • 62 Al-Hijr 6
 • 63 Al-Hijr 11
 • 64 Al-Hijr 68
 • 65 Al-Hijr 80
 • 66 Al-Hijr 90
 • 67 Al-Hijr 95
 • 68 Al-Hijr 97
 • 69 An-Nahl 101
 • 70 An-Nahl 126
 • 71 An-Nahl 127
 • 72 Al-Isra’ 60
 • 73 Al-Isra’ 73
 • 74 Ta Ha 40
 • 75 Ta Ha 45
 • 76 Ta Ha 68
 • 77 Ta Ha 72
 • 78 Al-Anbiya 3
 • 79 Al-Anbiya 5
 • 80 Al-Hajj 40
 • 81 Al-Hajj 42
 • 82 Al-Hajj 43
 • 83 Al-Hajj 44
 • 84 Al-Hajj 68
 • 85 Al-Mu’minun 24
 • 86 Al-Mu’minun 25
 • 87 Al-Mu’minun 33
 • 88 Al-Mu’minun 34
 • 89 Al-Mu’minun 38
 • 90 Al-Mu’minun 70
 • 91 Al-Mu’minun 110
 • 92 Al-Furqan 4
 • 93 Al-Furqan 5
 • 94 Al-Furqan 7
 • 95 Al-Furqan 8
 • 96 Al-Furqan 9
 • 97 Al-Furqan 20
 • 98 Al-Furqan 31
 • 99 Al-Furqan 41
 • 100 Al-Furqan 42
 • 101 Al-Furqan 52
 • 102 Asy-Syu’ara’ 14
 • 103 Asy-Syu’ara’ 27
 • 104 Asy-Syu’ara’ 29
 • 105 Asy-Syu’ara’ 34
 • 106 Asy-Syu’ara’ 35
 • 107 Asy-Syu’ara’ 105
 • 108 Asy-Syu’ara’ 111
 • 109 Asy-Syu’ara’ 112
 • 110 Asy-Syu’ara’ 116
 • 111 Asy-Syu’ara’ 117
 • 112 Asy-Syu’ara’ 136
 • 113 Asy-Syu’ara’ 141
 • 114 Asy-Syu’ara’ 153
 • 115 Asy-Syu’ara’ 154
 • 116 Asy-Syu’ara’ 160
 • 117 Asy-Syu’ara’ 167
 • 118 Asy-Syu’ara’ 169
 • 119 Asy-Syu’ara’ 176
 • 120 Asy-Syu’ara’ 185
 • 121 Asy-Syu’ara’ 186
 • 122 Asy-Syu’ara’ 187
 • 123 An-Naml 13
 • 124 An-Naml 47
 • 125 An-Naml 49
 • 126 An-Naml 56
 • 127 An-Naml 70
 • 128 Al-Qasas 36
 • 129 Al-Qasas 48
 • 130 Al-‘Ankabut 24
 • 131 Al-‘Ankabut 29
 • 132 Saba’ 43
 • 133 Saba’ 45
 • 134 Fatir 4
 • 135 Fatir 25
 • 136 Ya Sin 14
 • 137 Ya Sin 15
 • 138 Ya Sin 18
 • 139 Ya Sin 30
 • 140 Ya Sin 69
 • 141 As-Saffat 36
 • 142 As-Saffat 97
 • 143 Sad 4
 • 144 Sad 6
 • 145 Sad 7
 • 146 Sad 14
 • 147 Al-Mu’min 5
 • 148 Al-Mu’min 24
 • 149 Al-Mu’min 25
 • 150 Al-Mu’min 26
 • 151 Al-Mu’min 28
 • 152 Al-Mu’min 37
 • 153 Az-Zukhruf 7
 • 154 Az-Zukhruf 30
 • 155 Az-Zukhruf 52
 • 156 Az-Zukhruf 53
 • 157 Ad-Dukhan 14
 • 158 Al-Ahqaf 8
 • 159 Al-Ahqaf 22
 • 160 Qaf 12
 • 161 Qaf 13
 • 162 Qaf 14
 • 163 Az-Zariyat 39
 • 164 Az-Zariyat 52
 • 165 At-Tur 30
 • 166 At-Tur 33
 • 167 Al-Qamar 2
 • 168 Al-Qamar 9
 • 169 Al-Qamar 18
 • 170 Al-Qamar 23
 • 171 Al-Qamar 24
 • 172 Al-Qamar 25
 • 173 Al-Qamar 33
 • 174 Al-Hasyr 8
 • 175 Al-Mumtahanah 1
 • 176 As-Saff 5
 • 177 Al-Qalam 2
 • 178 Al-Qalam 51
 • 179 Al-Haqqah 41
 • 180 Al-Haqqah 42
 • 181 Al-Jinn 19
 • 182 At-Takwir 22
 • 183 Al-Tatfif 29
 • 184 Al-Tatfif 30
 • 185 Al-Tatfif 31
 • 186 Al-Tatfif 32
 • 187 Al-Tatfif 33
 • 188 Al-Buruj 8
 • 189 Asy-Syams 14
 • 190 Al-‘Alaq 10
 • 191 Al-‘Alaq 11
 • 192 Al-‘Alaq 12
 • 193 Al-Kausar 3
 • 194 Al-Lahab 4
BACA:   INDEKS QURAN : IBADAH DAN AYAT DALAM QURAN

 

1.5. TUGAS RASUL HANYA MENYAMPAIKAN


 • 1 Al-Baqarah 119
 • 2 Al-Baqarah 272
 • 3 Ali ‘Imran 20
 • 4 An-Nisa’ 80
 • 5 Al-Ma’idah 67
 • 6 Al-Ma’idah 92
 • 7 Al-Ma’idah 99
 • 8 Al-An’am 52
 • 9 Al-An’am 66
 • 10 Al-An’am 69
 • 11 Al-An’am 90
 • 12 Al-An’am 104
 • 13 Al-An’am 107
 • 14 Al-A’raf 62
 • 15 Al-A’raf 63
 • 16 Al-A’raf 68
 • 17 Al-A’raf 79
 • 18 Yunus 42
 • 19 Yunus 43
 • 20 Yunus 99
 • 21 Yunus 108
 • 22 Hud 12
 • 23 Hud 57
 • 24 Hud 86
 • 25 Ar-Ra’d 7
 • 26 Ar-Ra’d 40
 • 27 Al-Hijr 94
 • 28 An-Nahl 35
 • 29 An-Nahl 82
 • 30 Al-Isra’ 54
 • 31 Al-Kahf 6
 • 32 Al-Kahf 29
 • 33 Al-Anbiya 109
 • 34 Al-Hajj 67
 • 35 An-Nur 54
 • 36 Al-Furqan 43
 • 37 Al-Furqan 56
 • 38 Asy-Syu’ara’ 3
 • 39 Asy-Syu’ara’ 115
 • 40 Asy-Syu’ara’ 208
 • 41 Asy-Syu’ara’ 214
 • 42 Asy-Syu’ara’ 216
 • 43 An-Naml 92
 • 44 Al-Qasas 56
 • 45 Al-‘Ankabut 18
 • 46 Ar-Rum 52
 • 47 Ar-Rum 53
 • 48 Al-Ahzab 39
 • 49 Fatir 23
 • 50 Ya Sin 17
 • 51 Az-Zumar 41
 • 52 Asy-Syura 6
 • 53 Asy-Syura 48
 • 54 Az-Zukhruf 40
 • 55 Al-Ahqaf 23
 • 56 Qaf 45
 • 57 Az-Zariyat 54
 • 58 Az-Zariyat 55
 • 59 At-Tur 29
 • 60 At-Tagabun 12
 • 61 Al-Mulk 26
 • 62 Al-Jinn 23
 • 63 Al-Jinn 28
 • 64 ‘Abasa 7
 • 65 Al-Gasyiyah 21
 • 66 Al-Gasyiyah 22

2. PARA NABI MENYAMPAIKAN KABAR GEMBIRA DAN PERINGATAN


 • 1 Al-Baqarah 6
 • 2 Al-Baqarah 25
 • 3 Al-Baqarah 119
 • 4 Al-Baqarah 213
 • 5 Ali ‘Imran 50
 • 6 Ali ‘Imran 164
 • 7 Ali ‘Imran 194
 • 8 An-Nisa’ 165
 • 9 Al-Ma’idah 19
 • 10 Al-Ma’idah 67
 • 11 Al-An’am 19
 • 12 Al-An’am 48
 • 13 Al-An’am 51
 • 14 Al-An’am 90
 • 15 Al-An’am 92
 • 16 Al-An’am 130
 • 17 Al-An’am 147
 • 18 Al-A’raf 2
 • 19 Al-A’raf 62
 • 20 Al-A’raf 63
 • 21 Al-A’raf 69
 • 22 Al-A’raf 73
 • 23 Al-A’raf 79
 • 24 Al-A’raf 86
 • 25 Al-A’raf 93
 • 26 Al-A’raf 184
 • 27 Al-A’raf 188
 • 28 Yunus 2
 • 29 Yunus 87
 • 30 Hud 2
 • 31 Hud 12
 • 32 Hud 25
 • 33 Hud 26
 • 34 Yusuf 110
 • 35 Ar-Ra’d 7
 • 36 Ar-Ra’d 30
 • 37 Ibrahim 44
 • 38 Ibrahim 52
 • 39 Al-Hijr 49
 • 40 Al-Hijr 50
 • 41 Al-Hijr 89
 • 42 An-Nahl 2
 • 43 An-Nahl 63
 • 44 An-Nahl 89
 • 45 Al-Isra’ 15
 • 46 Al-Isra’ 105
 • 47 Al-Kahf 2
 • 48 Al-Kahf 4
 • 49 Al-Kahf 56
 • 50 Maryam 97
 • 51 Al-Anbiya 45
 • 52 Al-Hajj 49
 • 53 Al-Furqan 56
 • 54 Asy-Syu’ara’ 115
 • 55 Asy-Syu’ara’ 135
 • 56 Asy-Syu’ara’ 194
 • 57 Asy-Syu’ara’ 208
 • 58 Asy-Syu’ara’ 214
 • 59 An-Naml 92
 • 60 Al-Qasas 46
 • 61 Al-‘Ankabut 50
 • 62 As-Sajdah 3
 • 63 Al-Ahzab 39
 • 64 Al-Ahzab 45
 • 65 Al-Ahzab 47
 • 66 Saba’ 28
 • 67 Saba’ 34
 • 68 Saba’ 46
 • 69 Fatir 18
 • 70 Fatir 23
 • 71 Fatir 24
 • 72 Fatir 37
 • 73 Ya Sin 6
 • 74 Ya Sin 10
 • 75 Ya Sin 11
 • 76 As-Saffat 72
 • 77 Sad 4
 • 78 Sad 65
 • 79 Sad 70
 • 80 Az-Zumar 17
 • 81 Az-Zumar 71
 • 82 Al-Mu’min 15
 • 83 Al-Mu’min 18
 • 84 Fussilat 4
 • 85 Fussilat 13
 • 86 Asy-Syura 7
 • 87 Az-Zukhruf 23
 • 88 Ad-Dukhan 3
 • 89 Al-Ahqaf 9
 • 90 Al-Ahqaf 21
 • 91 Al-Fath 8
 • 92 Qaf 2
 • 93 Az-Zariyat 50
 • 94 Az-Zariyat 51
 • 95 An-Najm 56
 • 96 Al-Qamar 16
 • 97 Al-Qamar 18
 • 98 Al-Qamar 21
 • 99 Al-Qamar 23
 • 100 Al-Qamar 30
 • 101 Al-Qamar 36
 • 102 Al-Qamar 41
 • 103 As-Saff 13
 • 104 Al-Mulk 8
 • 105 Al-Mulk 9
 • 106 Al-Mulk 26
 • 107 Nuh 1
 • 108 Nuh 2
 • 109 Al-Muddassir 2
 • 110 An-Nazi’at 45
 • 111 Al-Lail 14

3. BIMBINGAN PARA NABI TERHADAP KAUMNYA


 • 1 Al-Baqarah 213
 • 2 Al-An’am 90
 • 3 Al-An’am 143
 • 4 Al-An’am 144
 • 5 Al-An’am 145
 • 6 Al-An’am 148
 • 7 Al-An’am 149
 • 8 Al-An’am 164
 • 9 Al-A’raf 29
 • 10 Al-A’raf 69
 • 11 Al-A’raf 128

Nabi

 • terima dia yang menegaskan wahyu sebelumnya, 3:81
 • amal selama berkonsultasi dengan, 58:12
 • jangan mendapatkan budak kecuali melalui perang, 8:67
 • jangan meninggikan suara Anda di atas, 49: 2
 • telah mendatangi Anda, 9: 128
 • memiliki klaim tertinggi atas kesetiaan orang percaya, 33: 6
 • tetap terjaga 2/3 1/2 atau 1/3 malam berdoa, 73:20
 • keajaiban hanya dengan izin Allah, 40:78
 • hanya manusia fana, 12: 109, 16:43, 21: 7-8, 25: 7
 • orang-orang yang adalah nabi palsu itu jahat, 6:93, 6: 143-144, 6: 157, 7:37, 10:17, 11:18, 29:68, 39:32, 61: 7
 • nubuatan dalam bahasa populasi target, 14: 4, 16:89
 • tujuan dari, 2: 213, 6:48, 6: 130, 14: 4-6
 • beberapa tidak disebutkan, 40:78
 • beberapa superior, 2: 253, 17:55
 • mereka yang datang sebelumnya memiliki istri dan anak, 13:38
 • istri
  • penghargaan dan hukuman, 33: 30-31
  • akan dilepaskan jika mereka menginginkan, 33: 28-29
BACA:   INDEKS AL QURAN ONLINE : Muhjizat Al Quran dalam Ilmu Pengetahuan KHUSUSNYA PEMELIHARAAN JANIN DALAM RAHIM

Nabi

 • terima dia yang menegaskan wahyu sebelumnya, 3:81
 • amal selama berkonsultasi dengan, 58:12
 • jangan mendapatkan budak kecuali melalui perang, 8:67
 • jangan meninggikan suara Anda di atas, 49: 2
 • telah mendatangi Anda, 9: 128
 • memiliki klaim tertinggi atas kesetiaan orang percaya, 33: 6tetap terjaga 2/3 1/2 atau 1/3 malam berdoa, 73:20
 • keajaiban hanya dengan izin Allah, 40:78
 • hanya manusia fana, 12: 109, 16:43, 21: 7-8, 25: 7
  orang-orang yang adalah nabi palsu itu jahat, 6:93, 6: 143-144, 6: 157, 7:37, 10:17, 11:18, 29:68, 39:32, 61: 7
 • nubuatan dalam bahasa populasi target, 14: 4, 16:89
 • tujuan dari, 2: 213, 6:48, 6: 130, 14: 4-6
 • beberapa tidak disebutkan, 40:78
 • beberapa superior, 2: 253, 17:55
 • mereka yang datang sebelumnya memiliki istri dan anak, 13:38
 • istri
  • penghargaan dan hukuman, 33: 30-31
  • akan dilepaskan jika mereka menginginkan, 33: 28-29

Musa, 3:84, 6:84, 6:91, 7: 103-162, 10: 75-93, 11:96, 11: 110, 14: 5, 14: 6, 14: 8, 17: 2, 17: 101-104, 18: 60-82, 19: 51-53, 20: 9-98, 21:48, 22:44, 23: 45-49, 25:35, 26: 10-66, 27: 7-14, 28: 3-43, 28:44, 28:48, 28:76, 29:39, 32:23, 33: 7, 33:69, 37: 114-120, 40: 23-27, 40:53, 41:45, 42:13, 43: 46-55, 44: 17-36, 46:12, 46:30, 51: 38-40, 53:36, 61: 5, 79: 14- 25, 87:19

 • mengeluarkan air dari batu, 2:60, 7: 160
 • perintah kepada bangsanya, 5:21
 • duel sihir dengan penyihir Firaun, 7: 109-126, 10: 79-81, 20: 65-70, 26: 43-47
 • empat puluh malam di atas Mt. Sinai, 2:51, 7: 142
 • Rumah, 2: 248
 • perpisahan Laut Merah, 20:77, 26:63
 • tulah, 7: 133-136, 7: 163

Al-Qur’an atau Qur’an adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad.Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah (bab) dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat.

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur’an difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur’an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian,dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata “Quran” disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an itu sendiri.

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur’an ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior.

Al-Qur’an menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Qur’an adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Qur’an digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syari’ah. Saat melaksanakan Salat, Al-Qur’an dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar Barat mengapresiasi Al-Qur’an sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur’an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur’an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca Al-Qur’an mereka setelah melaksanakan shalat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.

loading...

Материалы по теме:

INDEKS QURAN : SOSIAL EKONOMI (MUAMALAT) DAN AYAT DALAM QURAN
INDEKS QURAN : 9. SOSIAL EKONOMI (MUAMALAT) 1 Tukar menukar 2 Sumbangan 3 Pembebasan 4 Pembatasan 5 Pengukuhan 6 Gadai, boreh 7 Kafalah (menanggung) 8 Ganti-rugi TUKAR MENUKAR 1 Jual beli 2 Disyariatkannya jual beli ...
Doa Pilihan Dalam Quran: Doa Kesabaran dan Minta Pertolongan
  Doa Pilihan Dalam Quran: Doa Kesabaran dan Minta Pertolongan   رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ Rabbanaa afrigh 'alaynaa shabran watsabbit aqdaamanaa waunshurnaa ...
Pembagian Mazhab Islam Kaum Syaih
  Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab ...
QURAN DIGITAL TAFSIR ALI IMRAN 7-9 : Orang Yang Condong Kesesatan, Mengikuti Ayat Mutasyabihat
. All Imran, ayat 7-9 {هُوَ الَّذِي أَنزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ...
Doa Dalam Quran: Doa Mohon Rezeki
  Doa Dalam Quran: Doa Mohon Rezeki رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۖ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ Rabbanaa anzil ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.