KLIK QURAN DIGITAL

NAsbabun Nuzul Surah Al Baqarah

image

Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah memuat sebab-sebab turunnya sebagian ayat-ayat pada surat Al-Baqarah. Asbābun Nuzūl Sebab-sebab Turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Qur’an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat al-Qur’an diturunkan. Pada umumnya, Asbabun Nuzul memudahkan para Mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatuayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah dibalik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui Asbabun Nuzul suatu ayat dapat membantu Mufassir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang Asbabun Nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Qur’an


Al-Baqarah : 79

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya: “… dari Ibnu Abbas : “Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri”, dia berkata: “Ayat ini turun tentang ahli kitab.”

kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri”, dia berkata: “Ayat ini turun tentang ahli kitab.”

Al-Baqarah : 97

Imam Ahmad meriwayatkan (1/274): “… dari Ibnu Abbas katanya:” Serombongan Yahudi menghadap kepada Rasulullah saw lalu berkata: “Wahai Abul Qasim, sesungguhnya kami tanya an tentang lima hal. Maka kalau anda terangkan kepada kami, tahulah kami bahwa anda adalah seorang Nabi dan kami tentu mengikutimu.Lalu dia melakukan perjanjian sebagaimana dilakukan Isra’el (Nabi Ya’kub) terhadp anak-anaknya ketika mereka berkata:” Allah adalah saksi atas apa yang kita katakan ini.” Kata dia saw: “Tanyalah.” Kata mereka: “Terangkan kepada kami tentang tanda-tanda seorang Nabi.” Dia berkata:”Kedua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur.” Kata mereka pula:”Terangkan bagaimana terjadinya anak perempuan dan anak laki-laki?” Kata dia:”Kedua air mani bertemu, maka jika air mani laki-laki naik di atas mani perempuan, maka jadilah laki-laki. Kalau mani perempuan yang naik lebih dulu di atas mani laki-laki jadilah anak perempuan.” Kata mereka lagi:” Terangkan apa yang diharamkan Isra’el atas dirinya?” Kata dia:” Dahulu dia mengeluhkan sakit rheumatik dan tidak menemukan sesuatu yang sesuai kecuali susu ini dan ini. Kata Abdullah:”Kata ayahku:”Di antaramereka ada yang mengatakan:”yaitu unta” maka diapun mengharamkan dagingnya. Kata mereka: “Engkau benar.” Mereka bertanya:”Apa guntur itu?” Kata dia: “Salah seorang malaikat Allah yang ditugaskan mengiring awan, dengan tangannya atau ditangannya terdapat pecut dari api yang dengan itu dia menggiring awan tersebut ke mana saja diperintahkan Allah.” Kata mereka:” Lalu suara apa itu?” Dia mengatakan:” Itulah suaranya.” Merekapun berkata:”Engkau benar. Tinggal satu lagi, kalau engkau terangkan kepada kami, tentu kami akan membai’atmu. Tidak ada satu Nabipun melainkan ada bersamanya malaikat yang membawa berita kepadanya, maka terangkan kepada kami siapa temanmu?” Dia berkata: “Jibril.” Kata mereka:”Jibril, yang membawa peperangan, pertempuran dan adzab, dia itu musuh kami, Seandainya engkau katakan Mikail, yang turun membawa rahmat, tumbuhan dan hujan tentulah jadi (kami akan membai’atmu).”

Maka Allah turunkan: “Katakanlah: “Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”

Referensi

BACA:   Al-Qur'an Puncak dan Penutup Wahyu Allah

Ash-Shahihul Musnad Min Asbabin Nuzul, 1415 H, Karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i.
Khalqu Af’alil ‘Ibad (hal 54), karya Imam Bukhari
QS. Al-Baqarah : 79
QS. Al-Baqarah : 97

Материалы по теме:

Tafsir Quran Pilihan Bulan Ramadhan: Al Qadar, Malam Lailatul Qadar
Al-Qadar, ayat 1-5 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ...
Asbabun Nuzul Quran Al Baqarah 196 : Haji, Umrah dan Puasa
  Al-Baqarah (البقرة) / 2:196 وَ اَتِمُّوا الۡحَجَّ وَ الۡعُمۡرَۃَ لِلّٰہِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَیۡسَرَ مِنَ الۡہَدۡیِ ۚ وَ لَا تَحۡلِقُوۡا رُءُوۡسَکُمۡ حَتّٰی یَبۡلُغَ الۡہَدۡیُ ...
Asbabun Nuzul Surah Luqman
  Asbabun Nuzul Surat Luqman memuat sebab-sebab turunnya sebagian ayat-ayat pada surat Luqman. Asbābun Nuzūl Sebab-sebab Turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Qur'an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab ...
Taddabur Surah Al Baqarah ayat 1 – 5
Tadabbur Surah Al-Baqarah Ayat 1-5 Ayat 1 (الـــم) terdiri dari 3 huruf Hijaiyyah (huruf Arab), yaitu, alif, lam,dan mim. Dalam Al-Qur’an terdapat 29 surah yang ...
Ilmu Tajwid: Hukum nun mati dan tanwin
  Ilmu Tajwid: Hukum nun mati dan tanwin Hukum Nun Mati (sukun) dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *