May 14, 2021

KLIK QURAN

THE TRUTH WAY OF LIFE

Bagaimana Dalam Menyegerakan Pembayaran Zakat.

3 min read

 

Menyegerakan Pembayaran Zakat.

Menurut Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan Ahmad, boleh mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib dikeluarkan, yaitu sebelum Haul pada zakat uang, perdagangan dan hewan.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali ra, sesungguhnya Rasulullah Saw mendahulukan zakat al-‘Abbas sebelum waktunya. Meskipun sanad hadits ini dipermasalahkan. Al-Hasan ditanya tentang seseorang yang membayarkan zakatnya untuk tiga tahun, apakah itu sah? Al-Hasan menjawab, “Sah”. Diriwayatkan dari az-Zuhri bahwa menurutnya seseorang boleh menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum Haul. Imam Malik berkata,

  • “Tidak sah dikeluarkan sebelum Haul (berdasarkan hadits-hadits yang mengaitkan wajibnya zakat dengan Haul, seperti hadits yang diriwayatkan Abu Daud, hadits ini dipermasalahkan ulama). Rabi’ah, Sufyan ats-Tsauri dan Daud berpendapat seperti ini.

Ibnu Rusyd berkata, “Sebab khilaf adalah, apakah zakat itu ibadah atau hak orang-orang miskin? Mereka yang menganggap zakat itu seperti ibadah, mereka menyamakannya dengan shalat, tidak boleh dibayarkan sebelum waktunya. Mereka yang menyamakannya dengan shalat wajib yang memiliki waktu tertentu, mereka membolehkannya dilakukan sebelum waktunya dilihat dari sisi sifat sukarela melaksanakannya”.

Zakat pada umumnya, demikian juga dengan zakat Fitrah, menurut jumhur ulama pembayarannya boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari ‘Idul Fithri, sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Umar.

Adapun dibayarkan sebelum itu, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama:

  1. Menurut Abu Hanifah: boleh dibayarkan sebelum bulan Ramadhan.
  2. Menurut Imam Syafi’i: boleh dibayarkan dari sejak awal bulan Ramadhan.
  • Menurut Imam Malik dan Ahmad: tidak boleh dibayarkan kecuali satu atau dua hari sebelum ‘Idul Fithri.

Sumber:

  • Fatwa Syekh ‘Athiyyah Shaqar.
  • Fatawa al-Azhar, juz. IX, hal. 213  [Maktabah Syamilah],
BACA:   Dahsyatnya Sedekah di Bulan Ramadhan

Материалы по теме:

3 Ibadah Besar Di Penghujung Ramadhan
FIQIH PUASA Tiga Ibadah Agung Di Penghujung Ramadhan Mengakhiri bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Allâh Azza wa Jalla mensyari’atkan kepada kita beberapa ibadah agung yang ...
Zakat Fitrah Sesuai Tuntunan Rasulullah dan Dalil Haditsnya
Setelah puasa selama satu bulan maka disempurnakan dengan menunaikan zakat fithrah Zakat Fithrah (Zakatul fitri, atau Shadaqatul Fitri),adalah zakat atau sedekah yang dihubungkan dengan ...
Zakat, Keutamaan dan Permasalahannya
Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin ...
Cara dan Rumus Penghitungan Zakat
Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin ...
Kisah Sahabat Nabi Muhammad SAW: Seorang Wajib Zakat
  Seorang peternak di suatu daerah didatangi oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW yang diutus beliau untuk memungut zakat dari orang tersebut. Setelah menerima ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.