KLIK QURAN DIGITAL

Ilmu Tajwid:  Harakat

  Ilmu Tajwid:  Harakat Harakat (harakaat) atau tasykil adalah tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas gerakan dan pengucapan huruf tersebut. Harakat dipakai untuk mempermudah cara membaca huruf Arab bagi orang awam, pemula atau pelajar dan biasanya dituliskan pada buku-buku pendidikan, buku anak-anak, dan kitab suci al-Quran, walaupun dalam penulisan sehari-hari tidak menggunakan harakat, karena pada umumnya orang Arab sudah paham dan mengerti akan tulisan yang mereka

Read more

Ilmu Tajwid: Makhraj Huruf

Ilmu Tajwid: Makhraj Huruf Makhraj Huruf – Makhraj secara bahasa Arab berarti Tempat Keluar (Kharaja), sehingga makhraj huruf dapat diartikan tempat keluarnya huruf-hufur Hijaiyyah atau dalam melantunkan Al-Quran. Mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah adalah sangat penting karena hal ini menjadi dasar dalam melafadzkan huruf hijaiyyah secara benar. Menurut Syekh Kholil bin Ahmad an-Nahwiy Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17 tempat, dan bila diringkas

Read more

Ilmu Tajwid: Sifat huruf

Ilmu Tajwid: Sifat huruf Sifat huruf adalah salah satu dari hal tajwid dalam bacaan Al-Qur’an. Sifat huruf adalah sifat yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membedakan suatu huruf itu dengan kondisi sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun dan sebagainya. Kelebihan memahami sifat huruf ini adalah sebagai pelengkap kepada makhraj. Dengan mengetahui sifatnya, kita dapat membedakan lafal sebutan untuk huruf yang makhrajnya sama.

Read more

Ilmu Tajwid: Hukum mim mati

Ilmu Tajwid: Hukum mim mati Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: Ikhfa’ Syafawi (ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺷﻔﻮﻱ). Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan ba (ب), maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh: (فَاحْكُم بَيْنَهُم) (تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ) (وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ) Idgham

Read more

Ilmu Tajwid: Hukum taawuz dan basmalah

Hukum taawuz dan basmalahSunting Isti’azah atau taawuz (تعوذ) adalah lafaz: “A’uzubillahi minasy syaitaanir rajiim” (ﺍﻋﻮﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ الشيطان ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ) manakala basmalah adalah lafaz: “Bismillahir rahmaanir rahiim” (ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺤﻤﻦ ﺍﻟﺮﺤﻴﻢ). Terdapat empat cara membaca iati’azah, basmalah dan surat memutuskan isti’azah (berhenti) kemudian baru membaca basmalah, menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti, membaca isti’azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti, membaca isti’azah, basmalah dan awal surat terus-menerus

Read more

Ilmu Tajwid: Hukum nun mati dan tanwin

  Ilmu Tajwid: Hukum nun mati dan tanwin Hukum Nun Mati (sukun) dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum ini berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu: Izhar. Jika nun mati atau tanwin bertemu/menghadap salah satu huruf izhar yaitu ح,خ,ع,غ,أ,ھ cara membacanya jelas, dan terang tidak diperbolehkan untuk mendengung. Idgam. Hukum bacaan ini

Read more

Ilmu Tajwid : Waqaf 

Ilmu Tajwid : Waqaf  Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan, manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis waqaf yaitu: ﺗﺂﻡّ (taamm) – waqaf sempurna – yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah

Read more

Ilmu Tajwid Al Quran

  Ilmu Tajwid Al Quran Ilmu Tajwid Tajwīd (تجويد) secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan, tajwid berasal dari kata Jawwada (جوّد-يجوّد-تجويدا) dalam bahasa Arab. Dalam ilmu Qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci al-Quran maupun bukan. Adapun masalah-masalah yang dikemukakan

Read more

Ilmu Tajwid Dasar Bagi Pemula

Ilmu Tajwid Dasar Bagi Pemula Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Ilmu tajwid sangat penting, karena kalau kita tidak bisa memahami ilmu jadwid ini maka kemungkinan kita salah arti sangat besar. Sebenarnya kegunaan tajwid ini adalah untuk mengetahui panjang atau pendek, melafazkan dan hukum dalam membaca al quran. Pengertian Tajwid (تجويد) secara

Read more