KLIK QURAN DIGITAL

Kisah 10 Sahabat Nabi Yang dijamin Masuk Surga: ABU UBAIDAH AL-JARRAH

Kisah 10 Sahabat Nabi Yang dijamin Masuk Surga: ABU UBAIDAH AL-JARRAH (40 SH-18 H/581-639 M) Sahabat Nabi Muhammad Saw. yang terkenal sebagai jenderal yang tangguh di medan pertempuran dan salah satu dan 10 sahabat Nabi Saw, yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Bernama lengkap Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn Al-Jarrah ibn Al-Hilal ibn Dabbah ibn Al-Harits ibn Fihr,

Read more

Kisah Sahabat Nabi Muhammad SAW: Seorang Wajib Zakat

  Seorang peternak di suatu daerah didatangi oleh Ubay bin Ka’ab, sahabat Nabi SAW yang diutus beliau untuk memungut zakat dari orang tersebut. Setelah menerima informasi tentang jumlah ternaknya, Ibnu Ka’ab berkata, “Engkau wajib mengeluarkan zakat, seekor anak unta yang berusia setahun!”  Mendengar penuturan Ubay, orang tersebut berkata, “Apa gunanya seekor anak unta yang berusia setahun? Engkau tidak dapat mengambil

Read more

Khadijah binti Khuwailid, Wanita As-Sabiqun Al-Awwalun.

  Khadijah binti Khuwailid, Wanita As-Sabiqun Al-Awwalun. Khadijah binti Khuwailid’ merupakan isteri pertama Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Khadijah al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Za’idah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun, Pemeluk Islam Pertamakali disebut dengan

Read more

Kisah Hidup Lengkap Umar Bin khatab, Khulafaur Rasyidin

  Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab (581 – November 644) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang juga adalah khalifah kedua Islam (634-644). Umar juga merupakan satu di antara empat orang Khalifah yang digolongkan sebagai Khalifah yang diberi petunjuk (Khulafaur Rasyidin). Ia memiliki panggilan (kuniyyah) Abu Hafshoh. Umar dilahirkan

Read more

Al-Qur’an Puncak dan Penutup Wahyu Allah

  Al-Qur’an Puncak dan Penutup Wahyu Allah Al-Qur’an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur’an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W, melalui perantaraan Malaikat Jibril, dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-‘Alaq ayat

Read more

Kisah Perniagaan Siti Khadijah r.a dan perkenalan dengan Rasulullah s.a.w

Kisah Perniagaan Siti Khadijah r.a dan perkenalan dengan Rasulullah s.a.w Menurut Ibnu Athir dan Ibnu Hisyam, Siti Khadijah radhiallahu anha(r.a) adalah seorang saudagar yang sangat masyhur serta terkenal dengan sifat kemuliaan budi dan kekayaan hartanya. Sebilangan besar masyarakat Arab pada ketika itu meminjam sebahagian hartanya itu sebagai modal bagi perniagaan mereka. Apabila Siti Khadijah mendengar mengenai perihal peribadi Muhammad bin

Read more

Kisah Inspiratif Imam Ahmad Bin Hanbal: Dahsyatnya Istigfar

Dikisahkan dalam kitab Shifatus Shafwah karangan Ibnul Jauzi, bahwa suatu hari Imam Ahmad Bin Hanbal melakukan perjalanan jauh dan kemalaman, hingga sempat kebingungan untuk mencari tempat bermalam. Kemudian ia meminta izin kepada pengurus masjid setempat untuk memperbolehkannya istirahat di masjid barang satu malam. Sayang sekali, kendati ketenaran Imam Ahmad sudah sampai di seluruh pelosok negeri, dan di wilayah tersebut sudah

Read more

Kisah Inspiratif Paling Dahsyat Ketakutan Seorang Anak Kecil

  Kisah Inspiratif Paling Dahsyat Ketakutan Seorang Anak Kecil Ada seorang syaikh sedang berjalan-jalan di tepian sebuah sungai, ia melihat seorang anak kecil yang belum mencapai usia baligh, sedang berwudhu sambil menangis. Hal itu menarik perhatiannya, maka ia bertanya, “Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis??” Anak itu berkata, “Wahai Tuan, aku sedang membaca Al Qur’an, hingga sampai pada firman

Read more

Kisah Inspiratif Nabi Isa : Ketika Manusia Terlalu Mencintai Dunia, Neraka Hawiyah Ganjarannya

Kisah Inspiratif Nabi Isa : Ketika Manusia Terlalu Mencintai Dunia, Neraka Hawiyah Ganjarannya Suatu ketika Nabi Isa AS sedang berjalan bersama para sahabat dan penolong beliau, kaum hawariyyun yang jumlahnya duabelas orang, untuk berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka memasuki suatu desa yang tampak kosong, tetapi anehnya para penduduknya meninggal bergelimpangan di jalan-jalan dan di halaman rumahnya. Nabi

Read more
1 2 3 5