KLIK QURAN DIGITAL

NASAB SILSILAH LENGKAP NABI MUHAMMAD SAW

  NASAB SILSILAH LENGKAP NABI MUHAMMAD SAW ABDULLAH, sang ayahanda. Ketika beliau berjalan pada siang hari, aroma misik dan ambar menyebar dr tubuhnya. Dan ketika beliau berjalan pada malam hari, cahaya terang bagaikan lampu memancar dari wajahnya, karena itulah penduduk Mekkah menyebut beliau dgn sebutan Misbahul Harom (lampunya tanah harom). ABDUL MUTHALIB, kakek pertama. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi (sehelai

Read more

Mengapa Nabi Muhammad dan Mengapa Arab ? Bukan Orang Indonesia Bukan di Indonesia

Mengapa Nabi Muhammad Diutus Di Arab Usia bumi telah tua. Lebih tua dari masa pertama saat Adam dan istrinya, Hawa, menginjakkan kaki di permukaannya. Silih berganti zaman dan keadaan. Manusia yang hidup di atasnya pun bergiliran. Allah utus rasul-rasul untuk mereka. Menyempurnakan fitrah yang telah dibawa. Hingga akhirnya diutus Muhammad bin Abdullah ﷺ di Jazirah Arab. Bukan orang Indonesia bukan

Read more

NASAB DAN GARIS KETURUNAN NABI MUHAMMAD

NASAB DAN GARIS KETURUNAN NABI MUHAMMAD Nasab atau garis keturunan adalah sesuatu yang sangat dijaga dan diperhatikan oleh Islam. Demikian kuatnya Islam dalam memperhatikan nasab, ia pun dijadikan salah satu dari lima hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu Islam melarang perzinahan, salah satu hikmahnya agar nasab terjaga. Perhatian Islam terhadap nasab juga dengan menjadikannya salah satu indikator kedudukan

Read more

KISAH TERUSIRNYA YAHUDI BANI AN-NADHIR SETELAH NABI HIJRAH KE MADINAH

KISAH TERUSIRNYA YAHUDI BANI AN-NADHIR SETELAH NABI HIJRAH KE MADINAH Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah hidup di lingkungan yang lebih majemuk dibandingkan sewaktu beliau berada di kampung halamannya Mekah. Selain tinggal bersama orang-orang musyrik Arab, Rasulullah juga hidup bertetangga dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Di antara kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah adalah kabilah Bani an-Nadhir. Sebagai penguasa Madinah,

Read more

Shirah Nabawiyah: Kisah Rasulullah Usia Duabelas Tahun ke Suriah, Pendeta Melihat Tanda Kenabiannya

Shirah Nabawiyah: Kisah Rasulullah Pergi Ke Suria Dalam Usia Duabelas Tahun Anak itu lalu turut serta dalam rombongan kafilah, hingga sampai di Bushra di sebelah selatan Syam. Dalam buku-buku riwayat hidup Muhammad diceritakan, bahwa dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan rahib Bahira, dan bahwa rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan, bahwa

Read more

Shirah Nabawiyah : Kisah Lengkap Orangtua Muhammad

Perkawinan Abdullah dengan Aminah Usia Abd’l-Muttalib sudah hampir mencapai tujuhpuluh tahun atau lebih tatkala Abraha mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Rumah Purba. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah duapuluh empat tahun, dan sudah tiba masanya dikawinkan. Pilihan Abd’l-Muttalib jatuh kepada Aminah bint Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra, – pemimpin suku Zuhra ketika itu yang sesuai pula usianya dan mempunyai

Read more

Shirah Nabawiyah: Muhammad Menista Dewa-dewa Quraisy

  Muhammad Menista Dewa-dewa Quraisy Muhammadpun sudah terang-terangan menyebut berhala-berhala mereka, yang sebelum itu tidak pernah disebut-sebutnya. Ia mencelanya, yang juga sebelum itu tidak pernah dilakukan demikian. Hal ini menjadi soal besar bagi Quraisy dan dirasakan menusuk hati mereka. Tentang laki-laki itu, serta apa yang dihadapinya dari mereka dan dihadapi mereka dari dia, sekarang mulai sungguh-sungguh menjadi perhatian mereka. Sampai

Read more

Shirah Nabawiyah : Kisah Kelahiran Muhammad

Kisah Lengkap Muhammad Lahir Aminah sudah hamil, dan kemudian, seperti wanita lain iapun melahirkan. Selesai bersalin dikirimnya berita kepada Abd’l Muttalib di Ka’bah, bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah gembiranya orang tua itu setelah menerima berita. Sekaligus ia teringat kepada Abdullah anaknya. Gembira sekali hatinya karena ternyata pengganti anaknya sudah ada. Cepat-cepat ia menemui menantunya itu, diangkatnya bayi itu

Read more

Shirah Nabawiyah Nabi: Kisah Rasulullah Lima Tahun Selama Tinggal Di Pedalaman

  Shirah Nabawiyah Nabi: Kisah Rasulullah Lima Tahun Selama Tinggal Di Pedalaman Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Pada masa itu, sebelum usianya mencapai tiga tahun, ketika itulah terjadi cerita yang banyak dikisahkan orang. Yakni, bahwa sementara ia dengan saudaranya yang sebaya sesama anak-anak itu sedang berada di belakang rumah di luar pengawasan keluarganya, tiba-tiba anak yang dari Keluarga Sa’d

Read more

Ringkasan Shirah Nabawiyah Muhammad SAW Sejak Kelahiran Hingga Dilantik Nabi

  Ringkasan Kisah Muhammad SAW Sejak Kelahiran Hingga Dilantik Nabi Abdullah dan Aminah ‘Abd al-Muttalib telah memilih Aminah binti Wahb bin ‘Abd manaf bin Zuhrah bin Kilab menjadi isteri anaknya, ‘Abdullah. Aminah dianggap wanita yang paling mulia ketika itu dari sudut keturunan dan kedudukan. Bapanya ialah ketua Bani Zuhrah. ‘Abd al-Muttalib telah mengutus ‘Abdullah ke Yathrib untuk mengambil bekalan dagangan

Read more
1 2 3