KLIK QURAN DIGITAL

Di Sinilah Tempat Kemunculan Dajjal

  Disinilah Tempat Kemunculan Dajjal Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah (ujian) terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad, seperti Dajal adalah seorang yang pecak (buta) disalah satu matanya.. Kemunculan Dajjal Dajal tidak disebut

Read more

7 Golongan Yang Allah Naungi di Hari Kiamat

7 Golongan Yang Allah Naungi di Hari Kiamat Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya: 1. Pemimpin yang adil., 2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ‘ibadah kepada Rabbnya., 3. Lelaki yang hatinya terpaut dgn masjid., 4. Dua orang

Read more

Inilah Wujud Dajjal, Kemampuan dan Kehebatannya

  Inilah Wujud Dajjal dan Kehebatannya Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah (ujian) terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad, seperti Dajal adalah seorang yang pecak (buta) disalah satu matanya. Lafazh ad-Dajjal diambil dari perkataan orang

Read more

Kemampuan dan Kehebatan Dajjal

  Inilah Wujud Dajjal dan Kehebatannya Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah (ujian) terbesar dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad telah pula menjelaskan tentang Dajal kepada umatnya, hanya tidak sedetail penjelasan Muhammad, seperti Dajal adalah seorang yang pecak (buta) disalah satu matanya. Dajjal adalah orang yang

Read more

Hadits Pilihan Akhir Zaman: KOMITMEN ISLAM DIANGGAP ASING

  Hadits Pilihan Akhir Zaman: ISLAM KEMBALI DAGANG Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw, “Islam mula tersebar dalam keadaan dagang (asing). Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang orang yang asing”. H.R. Muslim Islam mulai tersebar di Mekkah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah

Read more

Hadits Pilihan Akhir Zaman: GOLONGAN ANTI HADITH

Hadits Pilihan Akhir Zaman: GOLONGAN ANTI HADITH Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, “Hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata : “Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (al-Quran) sahaja. Apa yang di halalkan oleh al-Quran kami halalkan.

Read more

Hadits Pilihan Akhir Zaman: ILMU AGAMA AKAN BERANSUR-ANSUR HILANG

Hadits Pilihan Akhir Zaman: ILMU AGAMA AKAN BERANSUR-ANSUR HILANG Daripada Abdullah bin Amr bin ‘ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bahawasanya Allah swt. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai

Read more

HADITS AKHIR ZAMAN: DUNIA ISLAM MENJADI SASARAN PEMUSNAHAN

  HADITS AKHIR ZAMAN: DUNIA ISLAM MENJADI SASARAN PEMUSNAHAN Daripada Ummul Mu’minin , Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah saw.) ,beliau berkata,” (Pada suatu hari) Rasulullah saw. masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cernas sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka (binasa) bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya’juj dan

Read more

Hadits Pilihan: TANDA AKHIR ZAMAN: SELURUH DUNIA DATANG MENGERUMUNI DUNIA ISLAM

  TANDA AKHIR ZAMAN: SELURUH DUNIA DATANG MENGERUMUNI DUNIA ISLAM Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; “Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dun seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orangorang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka”. Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi saw. menjawab, “Bahkan kanu pada hart

Read more

10 Tanda Kiamat Besar Menurut Rasulullah

SEPULUH TANDA-TANDA KIAMAT YANG BESAR Artinya: Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: “Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: “Apa yang kamu perbincangkan?”. Kami menjawab: “Kami sedang berbincang tentang hari qiamat”. Lalu Nabi saw. bersabda: “Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya”. Kemudian beliau menyebutkannya: “Asap,

Read more
1 2 3