KLIK QURAN DIGITAL

Kisah 10 Sahabat Nabi Yang dijamin Masuk Surga: ABU UBAIDAH AL-JARRAH

Kisah 10 Sahabat Nabi Yang dijamin Masuk Surga: ABU UBAIDAH AL-JARRAH (40 SH-18 H/581-639 M) Sahabat Nabi Muhammad Saw. yang terkenal sebagai jenderal yang tangguh di medan pertempuran dan salah satu dan 10 sahabat Nabi Saw, yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Bernama lengkap Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibn Al-Jarrah ibn Al-Hilal ibn Dabbah ibn Al-Harits ibn Fihr,

Read more

Kisah Lengkap Kehebatan Khalifah Umar Bin Khattab

  Kisah Lengkap Kehebatan Khalifah Umar Bin Khattab Nasabnya Beliau adalah Umar bin al-Khaththab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu’ai, Abu Hafs al-’Adawi. Julukan beliau adalah al-Faruq. Ada yang menyebutkan bahwa gelar itu berasal dari Ahli Kitab.1 Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisyam bin al-Mughirah,

Read more

Kisah Inspiratif Ramadhan : Abu Bakar As-Shiddiq Memeluk Agama Islam

Abu Bakar As-Shiddiq Memeluk Agama Islam Orang-orang arab pada masa jahiliyah kebanyakan memiliki profesi sebagai pedagang, salah satunya adalah Abu Bakar. Suatu ketika saat beliau berada di kota Syam untuk berdagang, di sana beliau bermimpi ketika sedang tidur. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat matahari dan bulan yang berada di kamar beliau. Kemudian beliau memegang dan memeluk keduanya lalu menyelimuti keduanya

Read more

Kisah 10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga: SA’AD IBN ABU WAQQASH (20 SH-54 H/601-673 M)

Kisah 10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga: SA’AD IBN ABU WAQQASH (20 SH-54 H/601-673 M)  Sahabat Nabi Muhammad Saw, yang terkenal sebagai komandan pasukan kaum Muslim. Ia bernama lengkap Sa’ad ibn Malik (yang juga dipanggil Abu Waqqash) ibn Wuhaib ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah. Tokoh suku Quraisy dan Bani Zuhrah ini ahir sekitar 20 tahun

Read more