KLIK QURAN DIGITAL

Kisah Sahabat Nabi: Bersabarlah, Segera Muncul Kebahagiaan Setelah Penderitaan

Kisah Sahabat Nabi: Bersabarlah, Segera Muncul Kebahagiaan Setelah Penderitaan Salah seorang sahabat imam Ja’far al-Shadiq mengatakan kepada beliau, “Putra-putra pamanku mengusik ketenangan rumah tanggaku sehingga kami hanya diperkenankan hidup dalam satu ruangan. Apabila saya mengadukan tindakan mereka kepada hakim dan membalas perbuatan mereka, maka mereka mengancam akan merampas semua harta yang kumiliki,”     Imam Ja’far al-Shadiq mengatakan, “Bersabarlah! kamu akan

Read more